Årsmöte 2015 i Jämjö MC-Club
 
Jämjö MC-Club höll sitt ordinarie årsmöte 2015-11-15
Årsmötet leddes av ordförande Bengt och anteckningarna fördes av Ann.
 
Det var sedvanliga punkter som avhandlades. Kassör Jonny rapporterde att ekonomin är god.  Sekreterare  Ann hade upprättat förslag till årsberättelse som fastställdes av årsmötet.

Revisorernas berättelse lästes upp av Gert-Åke. Det är ordning och reda i klubben och styrelsen beviljades också anvarsfrihet för det gångna året

En hel del val förättades, varvid särskilt noteras att Bengt fortsätter som ordförande i två år till.

Från festkommittén presenterades förslag på aktiviteter för det kommande året som i allla delar gillades av årsmötet

  • 14 februari vintergrillning
  • 20 februari Pub-afton
  • 30 april Valborgsfirande
  • 4 juni MC-runda med grillkväll
  • 1 oktober HöstRusket med kvällskör i klubbhuset
  • 15 oktober kroppkakefest
  • 13 november Årsmöte (med pizza)
  • 3 december Julfest
Årsmötet avslutades på sedvanlig sätt med att alla förflyttade sig till Jämjö Byakrog och avslutade såväl årsmötet som året med något gott att äta.

/1700

Quatro

Bilder från årsmötet