Årsmöte 2016 i Jämjö MC-Club
 
Jämjö MC-Club höll sitt ordinarie årsmöte 2016-11-20
 
Årsmötet leddes av ordförande Bengt och anteckningarna fördes av Ann.  I år gick diskussionerna emellanåt livligt till, tyder på intresse för vår klubb och vårt intresse. Ordförande knackade bestämt med kolven i bordet några gånger. Bra svingat Bengt!
 
Det var sedvanliga punkter som avhandlades. Kassör Jonny rapporterde att ekonomin är god.  Sekreterare  Ann hade upprättat förslag till årsberättelse som fastställdes av årsmötet.

Revisorernas berättelse lästes upp av Gert-Åke. Det är ordning och reda i klubben och styrelsen beviljades också ansvarsfrihet för det gångna året.

En hel del val förättades. Ordförande Bengt valdes förra året på två år så på den posten behövdes inget nytt val göras. Författaren var lite dålig på att anteckna, så lIstan på alla val publiceras när författaren får tillgång till protokollet.

Vi diskuterade möjligheterna och intresset av att göra en gemensam klubbresa till något lämpligt ställe. Resan skulle gå med buss under icke tjänlig MC-tid på året. Berlin var ett av flera exempel på tänkbart resmål som nämndes. Diskussionen gick liviligt till och landade i att festkommittén tar fram några lämpliga förslag som vi sedan kan diskutera.

Milligan slopades förra årsmötet, men förslag väckets om att försöka återuppta den i någon form. Förslagställaren (hm) fick i uppdrag att fundera ut något.

I stället för den sedvanliga årsmötespizzan så blev det i år den nya årsmötesgrillkorven. Gott är nog bara förnamnet, och författaren har definitivt inget emot att pizzan placeras i avbytarbåset även kommande årsmöten./1700

Vintergrill är härlig grill

Bilder från årsmötet